Vastaan aina A kysymykseen: Miten hyvinvointivaltio määritetään?

A: Neuvoloina, päiväkoteina, kouluina, hammashoitoloina ja terveydenhuoltopalveluina.

B: Korkeina virkamiesten palkkoina.

Vuoden 2017 kuntavaalit olivat protestivaalit. Nyt kun äänestäjät ovat neutraloineet tuntemuksensa talousleikkauksista äänestämällä, niin voidaan kysyä mitä varten nämä valtuustot valittiin? Eivät ainakaan tuomaan leikkauksilla menetettyä takaisin, sillä siihen rahat eivät riitä.

Valtuustojen päätökset vaikuttavat valtavasti myös yksityisen puolen talousrakenteisiin. Jossain vaiheessa muidenkin kuin minun tulee pohtia sellaisia asioita kuin ostovoimaa, ja ylläpitokustannuksia.

Vaasa ansaitsee kaksi juna-asemaa

Hyvät liikennöintimahdollisuudet auttavat ihmisiä kulkemaan haluamiinsa paikkoihin riittävän nopeasti ilman liiallisia kustannuksia. Toinen asema parantaisi kulkuyhteyksiä monissa kaupunginosissa: Esimerkiksi Vanha Vaasa, Pappilanmäki, Kråklund ja Haapaniemi. Tämä palvelisi myös tulevia asukkaita tälle alueelle, ja Mustikkamaalle rakennettaessa. Kaukojunien lisäksi voitaisiin tutkia mahdollisuus kiskobussin käyttöönottoon, ja useampiin pysäkkeihin joista lisäraiteella yksi voisi olla lentokenttä.

Oikeus ystävään

Elämän parasta aikaa vietetään ystävien kanssa, ja uusien ihmisten tapaaminen on alku moneen ystävyyteen. Kulkuyhteyksien lisäksi kaupungilla on päätöksissään mahdollisuuksia ylläpitää palkkatasoa joka riittää ravintolailtoihin, harrastusmahdollisuuksia joihin koululaisia, ja työttömiä tuodaan tutustumaan sekä olla mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä monen muun asian lisäksi.

Talous, ja hyvinvointi

Hyvinvointivaltio perustuu päiväkoteihin, kouluihin, hammashoitoloihin, perusterveydenhuoltoon ja muihin yhteiskunnan tuottamiin palveluihin. Vaikeassa taloustilanteessa leikkaukset kohdistuvat parhaiten korkeisiin palkkoihin. Rahankäytössä on hyvä arvioida ylläpitokustannuksia, ja suunnitella mitkä satsaukset maksavat itsensä takaisin (kenties moninkertaisesti). Ajoituksen ymmärtäminen on menestyksen avain, ja ostovoima talouden veturi.

Rakentaminen

Kun kaavoitamme tiivistä, ja rakennamme korkeaa niin palvelut ovat lähellä, ja säästämme aikaa. Tiivis kaupunkirakenne tarvitsee vähemmän teitä, vesiputkia, sähköjohtoja ja bensaa. Säästyneen rahan voimme mieluummin käyttää paikallistalouteen, ja täten luomme työllisyyttä. Parkkipaikat sopivat parhaiten maan alle, ja luonto kiittää meitä elintilastaan.

Vaalikampanja

Tätä vaalikampanjaa, sekä ideoita voi parhaiten edistää kertomalla asiasta kaverille/sukulaiselle, kun hetki tuntuu luonnolliselta. Mainokset maksan itse. Hienoa kun arvostetaan, ja komiaa tehdä mitä arvostetaan.

Vaalivideo

Kirjoitus: Yhteiskunnan entropia

Erityisesti vaalien alla kysytään: 'Miten vaikutamme yhteiskuntaan', jonka voi lukea toisinkinpäin 'Miten yhteiskunta vaikuttaa meihin?' Tämä on entropiaa josta mallinnoksena metafora kuumasta kiukaankivestä, joka laitetaan jäävesivatiin. Kivi viilentyy, jäävesi lämpenee.

Asia on enemmän kuin demokratiassa käytävät vaalit. Yritykset vaikuttavat, ja niihin vaikutetaan. Samoin sosiaalinen media, urheiluseurat, vapaa-ajan kulttuuri, talouden realiteetit ja ulkomaat. Tavatessaan ketkä tahansa kaksi ihmistä vaikuttavat toisiinsa. Hetkissä on paljon arvoa.

Yhteiskunnassa monet asiat vaikuttavat toisiinsa, ja voidaankin puhua toimivan reseptin etsimisestä, ja löytämisestä. Parhaassa tapauksessa hyvät asiat vahvistavat toisiaan. Esimerkiksi tekemällä kaupunkiin toisen juna-aseman jonnekin Vanhan Vaasan - Kråklundin paikkeille parannamme monia asioita. Tämä säästää aikaa, ja rahaa joka tarkoittaa ostovoimaa paikallistalouteen, myös ympäristö kiittää meitä.

Hyviä ideoita voidaan edelleen kehittää, eli parantaa reseptiä. Toisen juna-aseman lisäksi voidaan tarkistaa mahdollisuus lisäraiteeseen lentokentälle, ja lisätä pysäkkejä jolloin kiskobussi voisi kuljettaa ihmisiä, ja tavaroita minne halutaan. Modernissa maailmassa ehdotukseen yhdistetään lisää ideoita, ja saadaan kokonaisuus toimimaan.

Meidän suunnitelmiin vaikuttaa talousrealiteetit, ja joudumme tekemään valintoja. SoTe, ja koulujen lakkauttamiset ovat esimerkkejä täysin vääristä valinnoista. Vaikeassa taloustilanteessa olisi parempi
kohdistaa talousleikkaukset korkeisiin palkkoihin, ja säilyttää päiväkodit, koulut, hammashoitolat sekä perusterveydenhuolto. Tällä tavalla asiat pysyvät hallinnassa, ja huolehdimme tulevaisuudesta.

Päätöksissä tulee aina pohtia kuinka ne vaikuttavat kokonaisuuteen. Asiat johtavat johonkin, jollain on kerrannaisvaikutuksia. Jo ennestään vaikeassa asemassa olevien tilanteita ei tule vaikeuttaa. Kun
huolehdimme ostovoimasta luomme työllistymismahdollisuuksia, ja erilaisilla harrastusmahdollisuuksilla ylläpidämme työkykyä.

Politiikassa paremman tekeminen vaatii konkreettisia ehdotuksia, tai ainakin yhden sellaisen. Reseptissä tulee myös olla suunnitelma, ja toteuttamisessa enemmistö. Usein on kyse todennäköisyysmatematiikasta. Gigatehtaan saamisessa onnistumme todennäköisimmin, kun olemme valmiita useisiin yrityskertoihin. Ei välttämättä tarvitse olla Euroopan ensimmäinen. Voi olla toinen, tai kolmas ja saavuttaa valtavan menestyksen.

Yhteiskuntassa vallitsee vahva käsitys oikeudenmukaisuudesta, ja tahto tasapuolisista mahdollisuuksista. Tämä vaikuttaa esimerkkeihin muodostaen tästä narratiivin. Jokainen pieneltäkin vaikuttava valinta voidaan toistaa tuhansia kertoja, ja tästä syystä vaaditaan tarkkuutta, ettei pieni ongelma kasva suureksi.

Demokratiassa äänestäjät päättävät omista asioistaan valitsemalla edustajat. Ehdokkaiden osaamisesta otetaan selvää, heidän historiastaan,neuvottelukyvyistä ja ehdotuksistaan. Logiikka saa aina arvostusta, ja joskus puututaan kirjoitusvirheisiin. Ehdokkaat vastavuoroisesti mainostavat itsestään, ja kyvyistään.

Ehdokkaistakin, ja heidän historiastaan löytyy monenlaista reseptiä asioiden hoitamiseen. On syntyperäisiä vaasalaisia, ja hiljattain paikkakunnalle muuttaneita. Jotkut ehdokkaat vain vastustavat kaikkea, eivätkä omaa yhtään kunnollista ehdotusta. Taloustilanteen vaikeutuessa sen tasapainottamiseksi tarvitaan entistä parempia päättäjiä. Istuvista valtuutetuista, ja puolueista voidaan yleensä arvioida, että kohdistavatko he talousleikkaukset mieluummin korkeisiin palkkoihin, vai peruskouluihin. Minä olen tehnyt selväksi, että on parempi tarkistaa palkkoja, sekä säilyttää hyvinvointivaltio.

Entropian tärkein muoto on ystävyys. Siinä osapuolet tarjoavat toisilleen sitä hyvää mitä heillä itsellään ei ole. Ja tämäkin kirjoitus on ystävyyttä.